Húsvétra

            Úr Isten, aki nekünk a mai napon a halált meggyőző egyszülött Fiad által az örökkévalóság kapuit megnyitottad: add, hogy szent feltételeinket, amelyekre előbb kegyelmed indít, támogató segítségeddel meg is valósíthassuk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. (Zsasskovszki Ferenc és Endre: Ima- és énekkönyv. 1940.).

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.