Galgaparti séta

Az Érdy János Honismereti Egyesület Pest  Megye-, a Váci Múzeum Egyesület tagjai valamint Ipolyparti Barátaink április 28-án, Mándli Gyula vezetésével, Aszódon át, Galgaparti sétára érkeztek községünkbe. Balázs Gusztáv, a Helytörténeti Baráti Társulat elnöke fogadta érkezésüket. Jól szervezet programjuk során Aszódon az evangélikus gimnázium, Bagon Nagy Jenőné népviseleti gyűjteménye, Hévízgyörkön a Szent Márton tiszteletére emelt Árpád kori templom, Galgahévízen a Szent András dombi millenniumi emlékmű megismerése szerepelt.

 

Búcsúzáskor, Őseink előtt tisztelegve indultak Máriabesnyő felé?

Barátságunk erősödjék az Ipolyparti sétán!

Találkozás a költészettel

Ismét megtelt az általános iskola zsibongója. A több fordulós ?olvasókörök? április 26-án újabb alkalmat találtak az írás, olvasás a könyvek népszerűsítésére. Fenti címre összefoglaló előadás kerekedett ki, amely lehetőséget nyújtott az önkifejezés fejlődésének összehasonlítására, az olvasókörök résztvevőinek gondolataik közönség előtt való bemutatására. A technika segítségével felidézték a kezdés, akadozó, bátortalan megnyilvánulásait, amelyek most folyamatos, magabiztos, eligazodás kifejezésében meggyőző tartalommá formálódtak.

Vendégünk volt Nádudvari Anna írónő

A Helytörténeti Baráti Társulat ?V. Galgaparti mesék? című rendezvénysorozata keretén belül író-olvasó találkozóra hívta az irodalomkedvelő érdeklődőket. A bagi Általános Iskolában április 24-én 16 órakor kezdődött az a program, amelyet pályázat útján a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete támogatott. A könyvek és az olvasás népszerűsítésére szervezett találkozó vendége Nádudvari Anna írónő volt. A már ismertetett, több fordulóban együttműködő olvasókörök mellett, a Társulat újabb olvasókört szervezett. A találkozóra Balázsné Győri Mária tanítónő készítette fel az olvasókört, céljuk Nádudvari Anna ?József és Jocó? című ifjúság regényének és az írónő irodalmi munkásságának megismerése volt.

Alszik a ló, alszik a lovasa is,

A Lázár Lovaspark adott helyet április 20-án a GKRTE szakmai konferenciájának és idei közgyűlésének. Az első részben isaszegi dalosok énekét hallgathattuk, majd a bagi táncosokat láthattuk, akiket a szakma neves képviselőinek előadásai követtek. A Lovaspark bemutatója után a második részben az Egyesület éves beszámolója-, előterjesztések hangzottak el, amelyeket a közgyűlés határozataiban elfogadott. Ezután került sor a ?Gödöllői Régió Túrizmusáért 2012? díjak átadására.

Húsvétra

            Úr Isten, aki nekünk a mai napon a halált meggyőző egyszülött Fiad által az örökkévalóság kapuit megnyitottad: add, hogy szent feltételeinket, amelyekre előbb kegyelmed indít, támogató segítségeddel meg is valósíthassuk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. (Zsasskovszki Ferenc és Endre: Ima- és énekkönyv. 1940.).

Vers- és mesemondó verseny

                                                       V. Galgaparti mesék:                          

                             Olvasni jó, mesélni jó!

 

Katonáné Kovács Erika tanítónő a mai napon délután két órakor nyitotta meg: a Vers- és mesemondó versenyt az Arany János Általános Iskola és Művészet Oktatási Intézmény tantermeiben. A verseny az ?Olvasni jó, mesélni jó!? c. programhoz illeszkedett, amelyre a négyfordulós olvasóköri foglalkozások jó alapot nyújtottak. A foglalkozásokat Katonáné Kovács Erika és Volterné Jamrik Éva vezetette.

A három csoportra osztott versenyzők egymás és népes vendégeik (valamint a háromtagú bíráló bizottság) előtt mérték össze tudásukat.

A versenyt követő ? rövid pihenő után – mindenki a könyvtárba igyekezett, ahol Begidsan Melinda, a Tündérvölgy bábszínház előadásában, Polgár Jutka: Nemrest király című mesekönyvéből bemutatta a ?Millér legendájáról? szóló részt.

A bábszínházi bemutató ideje alatt a ?zsűri? meghozta döntését és az előadó terembe átvonult kíváncsian várakozó versenyzők és a vendégeik előtt kihirdette a verseny eredményét. A szervezők a helyezést elért versenyzőket könyvjutalomba részesítették. Győriné Szászi Éva igazgatónő pedig minden versenyzőt egy-egy könyvvel ajándékozott meg.

A HBT szervezésében és az ?V. Galgaparti mesék? c. rendezvénye keretében lezajlott versenyt a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (MASZRE), a magyar szak- és szépirodalom, valamint az olvasás és a könyv népszerűsítését szolgáló programok támogatására kiírt és elnyert pályázata támogatja.