A város fényei köszöntötték…

Az Olvasókörök tegnap tartották programjuk negyedik fordulóját. Az érdeklődés a könyvek, az olvasás iránt változatlanul megnyilvánult. A megjelentek természetesen a szépirodalom köréből történetek, mesék hallgatására voltak a legfogékonyabbak. Tanítóik a tartalom, a kifejezésmód értelmezésében rejlő értékek felismerésére, befogadására és kifejezésére, különböző módszerekkel késztették tanulóikat. Rajzolják le a mese fő alakjait, milyen tulajdonsággal rendelkeznek a szereplők és sorolhatnám a feladatokat, amelyekre az asztal körül ülő csoportok, közös vagy egyéni megfogalmazással versenyezve válaszolhattak.Megerősíthették vagy elvethették az első hallásra, olvasásra, a szerző által keltett élményeket, ismereteket.

Ugyancsak ezt a célt szolgálták azok a kérdések, amelyeket egy író-olvasó találkozón a szerző felé feltehetnek. A legszorgalmasabb résztvevők könyvjutalomban részesültek.

 

Hozzászólások lezárva.