Mocsolyák

(Helytörténeti Pályázat)

 A pályázat célja: Bag helytörténeti értéktárának gazdagítása, tehetséggondozás.

A pályázók köre: kötetlen,

A pályázat beküldésének határideje folyamatos.

Pályázati-, regisztrációs díj nincs.

Formai követelmények: pályázni prózai művekkel lehet. A pályázatot emailben, kizárólag word dokumentumban, a Jelentkezési és regisztrációs űrlap ?t (saját kézzel aláírva), esetleges illusztrációkat JPG formátumban, az  emailbe csatolva kérjük beküldeni.

E-mail címünk: b.gusztav@freemail.hu.  A tárgyhoz szíveskedjen oda írni: Helytörténeti pályázat.

Egy pályázó több alkotással is nevezhet.

Beküldhető olyan ? eddig díjazatlan – pályamű, amely még nem jelent meg elektronikus vagy nyomtatott formában. A pályázatok nem lehetnek hosszabbak 5 gépelt oldalnál.

A pályaművek zsűrizése: a kiíró által felkért magánszemélyek.

A pályázó a pályázaton való részvételével automatikusan hozzájárul, hogy műve térítésmentesen megjelenjen a kiíró valamely elektronikus vagy nyomtatott kiadványában.

A pályázati végeredmény ellen fellebbezésnek helye nincs, jogi út kizárva.

Minden pályázónk válogatott alkotása folyamatosan megjelenik

a www.hbtbag.hu honlapunkon. A kiíró a felhívásban foglaltaktól eltérhet, indokolt esetben felfüggesztheti, a pályázati feltételeket módosíthatja.

Eredményhirdetés: Évente a HBT hagyományos ?Családi ünnep? című rendezvényén. A végeredményt www.hbtbag.hu című honlapunkon is közöljük. A díjazottakat emailben is értesítjük.

  1. helyezett: oklevél + 5 000,-Ft.

    2.helyezett:  második, harmadik helyezett könyvjutalomban részesül.

A kiíró a változtatás jogát fenntartja. Várjuk kedves olvasóink észrevételeit is.

Szponzorizációt, tárgyjutalom – felajánlást szeretettel és szívesen fogadunk,

OTP számlaszámunk: OTP 11742166-20101701-00000000

Jelentkezési- és regisztrációs űrlap

Bag, 2016, augusztus 28.

Balázs Gusztáv HBT elnök sk.

Hozzászólások lezárva.