Szent Norbert ünnepén

Szentmisével kezdődött a Gödöllői Premontrei Öregdiákok Egyesületének ?Norbert napi? ünnepsége a Premontrei Plébánia templomában. A szentmise után, határozatképessé való válását követően, az Egyesület megkezdte a megismételt közgyűlését, amely Alapszabálya illetve Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása (tisztségviselők lemondása, -választása) miatt vált szükségessé.

Az egybegyűlteket a Premontreiek nevében Balogh Pius kormányzó perjel atya,

a Gimnázium nevében Bárdy Péter címzetes igazgató köszöntötte.

A főtitkári éves beszámolót Várady-Brenner András tartotta. A vezetőség (2014. évi) zárszámadási-, a (2015. évi) költségvetés beszámolói, az ellenőrző bizottság  jelentése – és a közben lefolytatott választás eredményeinek – elfogadása után, társegyesületek valamint a jubiláló évfolyamok beszámolói követték egymást.

Pászti Ottó (Nagyváradi PÖE)

A közgyűlést követően koszorúkat helyeztünk el a kopjafás emlékműnél az elhunyt iskolatársak emlékére.

A közös ebéd után megemlékezést tartottunk Fényi Ottó sírjánál.

 

Hozzászólások lezárva.