Nemzeti ünnepünk

Vándor megállj! tekints szét e mezőn!

Honvédeink itt küzdöttek a jogért,

S itt nyugszanak, kik vért és életet

Áldoztak a honért.

(Degré Alajos)

A Helytörténeti Baráti Társulat – hagyományaihoz híven – a mai napon is megemlékezést tartott Bagon, az őseik emlékére általuk emelt, ?Bag 600 éves? emlékműnél (Turulszobornál). A himnusz éneklése után Balázs Gusztáv a HBT elnöke tartott ünnepi beszédet. Néhai Dr. Balázs József kutatásai alapján felidézte a 1848-as szabadságharc helyi történéseit, örök értékű törekvéseit, amelyekre emlékeztetést, követését a HBT feladatául hagyta.

Befejezésül a Kossúth Lajos azt üzente, majd Pap-Váry Elemérné: Hiszek egy? kezdetű dalok éneklése közben Hőnig Antal és Sima József koszorúzott.

 

Hozzászólások lezárva.