Megmaradásunk előbbre való jólétünknél

A BAGI NÉPFŐISKOLÁN, február 8-án, Hőnig Antal tanár úr tartott előadást. Előadását
– a korábbi témaválasztásaihoz hasonlóan ? a magyar nemzet sorsáért aggódó, a nemzet megtartó ereje erősítéséért tenni akaró pedagógus, ismeretátadása hatotta át. Példák, statisztikai adatok, tapasztalatai, az általa is megismert és hagyományosan elfogadott elvek felsorakoztatásával igazolta félelmét. Bemutatta, szorgalmazta, a magyar nemzet megmaradásának lehetséges, szükséges, elvégzendő feladatait a népesség fogyásának megakadályozására és ezek megvalósítására buzdította hallgatóságát.

Hozzászólások lezárva.