Karácsonykor

Légy ezerszer áldott isteni kisded, Jézus Krisztus! Első imádóiddal, a jámbor pásztorokkal s legszentebb szüleiddel én is jászolodhoz borulok, s imádom benned Megváltómat és Istenemet.
Szeretetre méltó Jézus, kis gyermek alakjába rejtőztél, hogy bátran menjek hozzád, szeretettel tárod ki karjaidat, mintha már most hívnál: jöjj hozzám, ha terhelve vagy és én megkönnyítelek téged! Mily elhagyatottságban, nélkülözésben, szegénységben kell téged látnom! Te az ég és a föld királya, istállót választottál lakásul, jászolt nyugvóhelyül, egy szűznek keblét királyi székül, és a szegénységet ékességül, így már születéskor is arra tanítasz, hogy az élet kevélységét, gazdagságát semmire se becsüljük.
Azért csodálatra méltó kisded Jézus, gyermeki alázattal kérlek, vond magadhoz szívemet is, hogy veled a legbensőbben is egyesülhessek.
Irántad való szeretetből lemondok mindenről, hogy semmihez se kössem lelkemet. Szeretem a szegényeket, akiknek szegénységét születéseddel megszentelted.
Örül az angyali sereg, mert az emberi nem megváltásának napja fölkelt. Dicsősség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek.
Zsasskovszky Ferenc és Endre: Ima- és Énekkönyv. 1940.

Vélemény, hozzászólás?