Varga Katalin

Varga Katalin /2003-09-13/:

Gondolat-ébresztés a bagi templom látogatása közben.

A templom 1772-től 1774-ig épült barokk stílusban. A barokk építészetre jellemző a mozgalmasság és az összetettség. A nyugtalanság a templom belsejében érzékelhető a legjobban /Figyeljük meg a falak szenvedélyes mozgását?/. A barokk épületek homlokzata térben erősen tagolt. A templom bejárati homlokzatában Szent János evangélista és Szent András apostol szobra / a sas- illetve a halászháló jelképével/ látható.

A hátsó cseh süveg boltozaton Mária menybevitele és megkoronázása látható. Egyik oldalt a betűk Mária nevét adják ki, míg vele szemben a görög ró és a kszi kompozíciójából Krisztus nevét ismerhetjük fel.

A középső cseh süveg boltozaton a ?Hegyi beszéd? jelenete látható, ahol Jézus elmondja a ?Nyolc boldogság?-ot. Két oldalt az alfa és az omega a görög abc első és utolsó betűje, a kezdet és a vég Krisztusban.

Bal oldalt a régi szószéket láthatjuk, szerény utánzata a barokk stílusnak. Az oltárral egy idős. A galamb a Szentlélekistent jelképezi. Hangvetőjén Mózes kőtáblái. A római számok, a parancsokat jelképezik.

Megfordulva a kórus kerül szemünk elé. Homlokzatán Dávid király lantszerű hangszerrel /mizmor/ és koronával van ábrázolva. Ugyanis ő kb. 150 zsoltárt írt. Ezen okból kerülhetett a kórus fölé. Az alatta levő 9 virág a kilenc angyali kart jelképezi. Lejjebb két angyalt láthatunk kezükben húros illetve orgonához hasonlító hangszerrel. Tehát lehet zengenünk az Úrnak minden hangszeren.

Térjünk vissza tekintettel a szentély bejáratához A lépcsők fölött, a homlokzaton a Bárány zászlóval, Jézus, egy hét pecsétes könyvtekercsen ül /Jelenések könyve/. Alatta a 12 virág, talán a tizenkét apostolt ábrázolja.     /A fényképek már CD lemezen vannak!/

A templom legérdekesebb része a szentély. A barokk festészet nyitott szerkezeti formákat hozott létre, amelyek tágítják a teret, emelik a térhatást, az össze felé tartó kupolaalkotó festményelemek, eget-földet egyesítő mozgalmas látomást ábrázolnak. A képek azt a látszatot keltik a hívekben, mintha megnyílt volna a templom boltozata, hogy így egyenesen a mennyei dicsőséget szemlélhessék. Így érezhetjük mi is, ha feltekintünk a kupolára. Megjelenik rajta az Atya, a Fiú és a Szentlélek angyalok kíséretében.

A kupolát tartó oszlopok ívháromszögében, négy sarkalatos erény jelképe látható. Az igazságosság /justitia/, okosság /sapientia/, mértékletesség /temperantia/, és a lelki erősség /fortitudo/. Köztük, középen az első apostolok képei láthatók.

Az oltár fából készült /1930 körül/, késő barokk és klaszicista utánzat. Az oltárképet, ?Szent András keresztre feszítése előtt?, Kontuly Béla festette 1954-ben. Az oltár két oldalán Szent Péter és Szent Pál állnak. Szent Péter kezében a mennyország kulcsa-, míg Szent Pál kezében kard van. A szentélyben még látható Szűz Mária, Szent József a Kisjézussal és két angyal képe. Az oltár legtetején, a Szentháromság, az Isten jelképe látható. Az eredeti, régi oltár minden valószínűség szerint falra épített volt.

Előtte a szembemiséző oltár van, fából készült Nagy Szent Jusztin és Auréliusz földi maradványait őrzi. A régi sekrestye a templommal egy idős. A szentély alatt altemplom helyezkedik el. Jelenleg nincs funkciója.

A második világháború alatt a torony megrongálódott, a harangok is elnémultak.A helyre állításban bagi mesteremberek és a hívek hatékonyan részt vettek.

Két új harang is készült /1951-ben/ Slezák László harangöntő mester műhelyében. Kerekharasztnak ajándékozva a volt lélekharangot, 2000-ben, egy új, „kisharanggal” lettünk gazdagabbak.

Az új orgonánk két redőnyműves, 27 regiszteres, 3 manuálos és 1700 sípja van.