2004. évben

2004-évben (folytatás)

2004 évben éves tevékenységi tervünket a korábbiak szerint terveztük.

Felkészülés, helybiztosítás illetve kiadás céljából a Művelődési Háznak-, a GKRTE Egyesületnek tervezett ?Eseménynaptárunkat? leadtuk.

A tavaszi népfőiskolai előadás-sorozatot január 4-én indítottuk és a nyolc előadásból álló előadás-sorozatot április 12-én fejeztük be. Az előadások, a közélet közérzetét előnyösen befolyásoló tervezés kérdéseiről szóltak. A második félév / szeptember 13-ától-december 13-ig, /kilenc előadás/ a magyar társadalom EU csatlakozási kapcsolat rendszerhez való viszonyait tárgyalta, településünk ?szemüvegén? keresztül.

A Falufejlesztési Kör igazodva Önkormányzatunk munkatervéhez Bag község falufejlesztési lehetőségeiről, vállalkozási, szociális- és közéleti feladatairól tárgyalt, tett ajánlást a képviselő-testület elé.

Ünnepeltük a Magyar Kultúra napját. Október 6-án, az ?Aradi Tizenhárom? vértanúkról, nemzeti ünnepeinken, hőseinkről ? a Turulszobornál – műsorral, koszorúzással emlékeztünk.

Mind a ?Piros Pünkösdi Rózsa? mind a ?Családi ünnep?, hagyományos rendezvényeink sikeresek voltak. Kiemelésre méltó, most már hagyományosnak mondható templomi hangversenyünk, amely a térségben is egyedülálló.

Közhasznú céljaink megvalósításán folyamatosan dolgoztunk.

Bag község Önkormányzata ?Igény, közhasznú tevékenységünk önkormányzati támogatására? kérelmünkre, elismerte és méltányolta tevékenységünket. Éves szinten 150. 000.- Ft. támogatásban részesítette szervezetünket.

Tárgyévi, különféle, teljesített programjainkra benyújtott pályázatainkból négyet elfogadtak.

A programok során csak részben teljesült az alapszabály azon elvárása, hogy tagjaink, a társulat érdekében kötelesek ?meghatározott munkában? évenként egy napot, a Társulat javára dolgozni?. A tisztségviselők, előadók, gyakorlatvezetők, társulati tagok nem részesültek cél szerinti vagy más juttatásban.

Mindezek a társulat vagyonváltozásának okai. A társulat saját tőkéje 2004-ben 181.000,-Ft. -al csökkent. Ez a közhasznú tevékenység veszteségéből származik. A veszteség egyik okozója a tárgyi eszközökre másrészt a működési költségekre fordított jelentős összeg. Erre vezethető vissza a pénzkészlet jelentős csökkenése is.