Közgyűlés

Meghívó!

A Helytörténeti Baráti Társulat 2015. évről szóló beszámoló közgyűlését 2016. május 18-án (szerdán), 18:30 órai kezdettel tartja, amelyre szeretettel meghívjuk!

(Határozatképtelenség esetén az Elnök félórával későbbre hívja össze a közgyűlést, amely már a megjelentek számától függetlenül határozatképes.)

Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház. 2191 Bag, Petőfi tér 1/a.

Napirend:

  1. A jelenlévő tagok névsorba vétele és a szavazói névjegyzék jóváhagyása.
  2. A gyűlés szabályszerű összehívásának kérdése, határozatképesség megállapítása.
  3. Jegyzőkönyvvezető megválasztása. A napirend jóváhagyása.
  4. Elnöki közhasznúsági jelentés a HBT 2015. évi tevékenységről, éves beszámoló.
  5. Az Ellenőrzési Bizottság jelentése.
  6. Az Ellenőrző Bizottság jelentésének jóváhagyása, és az Elnök éves beszámoló elfogadása.
  7. 2016.évi program.
  8. Tagfelvétel.
  9. Egyéb kérdések és általános vita.
  10. A gyűlés berekesztése.

Minden Barátunkat szeretettel várjuk. A közgyűlésen való részvételnek nem feltétele az előzetes tagság. Szavazati joggal csak a rendes (tagdíjat fizetett) tagok rendelkeznek. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy új emberek kapcsolódjanak be az egyesület munkájába. Ezért kérjük tisztelettel, hogy vegyen részt ezen a közgyűlésen, fejtse ki véleményét a társulatban történtekről.

Az évi tagsági díjat kérjük, szíveskedjenek befizetni minél előbb, de legkésőbb június 30-ig, az OTP 11742166 ? 20101701 – 00000000 számú bankszámlára, vagy személyesen bármely rendezvényünkön. Támogatása az egyesület működésének alapfeltétele.

Kérjük, segítse továbbra is Társulatunkat. Előre is köszönjük.

Bag, 2016-05-03

Baráti üdvözlettel az Elnökség nevében:

Balázs Gusztáv HBT elnök