2018

2018

Bejegyzésünk, közhasznúvá válásunk óta 2019. évben is az Alapszabály szerint megfogalmazott (közművelődés, hagyományőrzés, környezetvédelem), közhasznú céljaink megvalósítására törekedtünk.

A keretünkben működő Bagi Népfőiskola 2019-ben, már huszonötödik évfolyamát zárta. Teljesítettük az őszi-, tavaszi (2018-09-06 – 2019-04-25) 8 – 8 előadásra tervezett előadás sorozatunkat, amelyek a családi életvitelre, a településfejlesztésre, az aktív állampolgár képzésére irányultak. Falufejlesztési Körünk, Önkormányzatunk illetve népfőiskolánk munkatervéhez illeszkedve, havonként tartotta összejöveteleit (2018-01-03 – 2018-12-13)..

Az Önkormányzat pályázati támogatásával (100 000.-FT.) kutattuk, rendszereztük a magyar és helyi kultúra eszköztárát. Eredményeink az Éves tevékenységi Tervünkben kitűzött javunkat szolgáló tervek, felelősségteljes megvalósításában az értékes hagyományok művelésében, táj-, természet,- építészeti értékeink és környezetünk védelmében jelentkeztek. Állami és nemzeti ünnepnapok reggelén, a Turulszobornál zászló felvonással, koszorúzással ünnepeltünk és aktívan részt vettünk a helyi ünnepségeken.

Eleget tettünk társszerveink elvárásainak (Bíróság. NAV. KSH), meghívásaiknak: XXVII. Országos és Regionális Honismereti Kiadványszerkesztői Konferencia (OHSZ. 04-20,21,22.). MNT Közgyűlés (04-27). MTT Közgyűlés (05-05). GKRTE Konferencia: Domonyvölgy, Mogyoród, Bp. Gazdasági Egyetem (12-04). VFSZ Közgyűlés (05-26). Podmaniczky díjasok találkozója (06-20). Öregdiák találkozók: Aszód Petőfi G. (05-26),  Gödöllő Premontrei G. (09-09).

Társulatunk kapcsolatot épített, részt vett és együttműködött Önkormányzatunkkal, a falu közösségeivel, helyi és más civil szervezetekkel, intézményekkel. Együttműködésünk mind az Érdy János Pest Megyei Honismereti Egyesület (ÉJPME, OHSZ), a Budapest Környéki Népfőiskolai Szövetség (BKNSZ, MNT), Város és Faluvédők Szövetsége (VFSZ), a Magyar Történelmi Társulat (MTT), a Gödöllő Környéki Turisztikai Egyesület (GKRTE), Iskolák és Öregdiák Egyesületek, mind Társulatunk életében hagyományaink megőrzését, művelését, kapcsolataink erősítését szolgálta.

A Honvéd utca sarkán, volt, 1547/3 helyrajz számú területet értékesítettük. A szomszéd, Pintér Balázs javára, az illetékes földhivatal bejegyezte. A pénzügyi helyzetünk mérlege pozitív. Sikeres, bár költséges, tevékenységi terve teljesítésének következtében szerény.

Részesei voltunk a SZIE. faluszemináriumi 2019. évi, Bagi kutatásának. Acta Regionalis Rurum 11. sz. kötetét Balázs Gusztáv lektorálta (03-20).

Komolyzenei hangversenyünk (Pünkösdi Piros Rózsa, május 21.) sajátos, kulturális szolgáltatással szolgált lakosaink és a vendég-, komolyzene iránt érdeklődő hallgatók számára. Mécs László Irodalmi Körünk és a Gyöngykoszorú részt vett és közreműködött a rendezvényeinken.

Folytattuk a Társulatunk által szervezett, 2016-ban indított „Helytörténeti séták Bagon” című – településünk nevezetességeit bemutató – sorozatát.

Ifj. Balázs Gusztáv újságíró, Társulati tagunk: Vankóné Dudás Juló díjban részesült.

A Magyar Országos Állatorvosi Egyetem választmánya az oktatói tevékenysége az oktatók és hallgatók mindennapjait bemutató sokéves és színvonalas munkásságát bemutató újságírói munkásságáért, ifj. Balázs Gusztáv Nádaskai –Hagenlocher díjban részesült.

HBT Közgyűlését május hó 16-án tartottuk. Tagfelvételt nyert: Palya Tiborné és Dévai Levente. Elhunyt tagtársaink: Polgár Julianna (írói nevén: Polgár Jutka meseíró, Balázs Gusztávné), Katona Ágnes (Karácsondi Lászlóné), Katona Károly. Nyugodjanak békességben! Emléküket megőrizzük!

Ellenőrző Bizottságunk vizsgálta a HBT Alapszabályunk és az érvényes jogszabályok szerinti pénzügyi és működési teljesítéseit, és az éves beszámoló elfogadását javasolja. Terveinkről, tevékenységünkről, eredményeinkről tárgyaltunk partnereinkkel. Gondoskodtunk azok megőrzéséről. Internetes honlapunkban (hbtbag.hu) beszámoltunk az érdeklődő nyilvánosságnak úgy, hogy jól sáfárkodtunk a rendelkezésünkre álló forrásokkal, lehetőségeinkkel.

 

 

Alapadatok:

A közhasznú egyesület neve: Helytörténeti Baráti Társulat.

Alakult: 1991, február 8-án.

Bírósági nyilvántartásba vételének száma: 5.Pk.61.296/1991/2.

Bírósági nyilvántartási száma: Tsz.926/1991.

Közhasznúvá minősítésének éve: 2000.

Közhasznú nyilvántartásba vételének száma: 4.Pk.61296 /1991/19. szám.

Közhasznúsági besorolása: Közhasznú.

A HBT nyilvántartásba vételét, a 2011. évi CLXXV. sz. tv, 2014, június 1-től közhasznú civil szervezetként rendelte el (17.Pk.61 396/1991/28.). Új, szervezet nyilvántartási száma: 13-02-00000726. Jogerőre emelkedett: 17.Pk.61.296/1991/31.

Törzsszáma: 19181943.

Statisztikai számjele: 9103.                                                                                                                                                

OTP számla száma: 11742166- 20101701-00000000.

Elnök: Balázs Gusztáv.                                                                                                          Székhely: 2191 Bag, Malom utca 14.

Telefon:06-28-996-066, 06-30-314-2492

E-mail: b.gusztav@freemail.hu

Bag, 2019, május 16.