Jelentkezési- és regisztrációs űrlap

  

Név  
Postai/levelezési cím:  
Telefon és email:  
Az alábbi műve(ke)t küldöm a pályázatra:   
Nyilatkozat: Kijelentem, hogy a Helytörténeti Pályázat 2016 c. pályázati kiírást megismertem, az abban foglalt feltételeket elfogadom, s ezek ismeretében küldöm el pályázatomat. Hozzájárulok, hogy a szerkesztőség által válogatott pályázatom térítésmentesen megjelenjen a kiíró elektronikus, vagy nyomtatott kiadványában.  

 

Igen

 

 

Nem

 

Dátum:                                                           ________________________

                                                                               Aláírás

Mocsolyák

(Helytörténeti Pályázat)

 A pályázat célja: Bag helytörténeti értéktárának gazdagítása, tehetséggondozás.

A pályázók köre: kötetlen,

A pályázat beküldésének határideje folyamatos.

Pályázati-, regisztrációs díj nincs.

Formai követelmények: pályázni prózai művekkel lehet. A pályázatot emailben, kizárólag word dokumentumban, a Jelentkezési és regisztrációs űrlap ?t (saját kézzel aláírva), esetleges illusztrációkat JPG formátumban, az  emailbe csatolva kérjük beküldeni.

E-mail címünk: b.gusztav@freemail.hu.  A tárgyhoz szíveskedjen oda írni: Helytörténeti pályázat.

Egy pályázó több alkotással is nevezhet.

Beküldhető olyan ? eddig díjazatlan – pályamű, amely még nem jelent meg elektronikus vagy nyomtatott formában. A pályázatok nem lehetnek hosszabbak 5 gépelt oldalnál.

A pályaművek zsűrizése: a kiíró által felkért magánszemélyek.

A pályázó a pályázaton való részvételével automatikusan hozzájárul, hogy műve térítésmentesen megjelenjen a kiíró valamely elektronikus vagy nyomtatott kiadványában.

A pályázati végeredmény ellen fellebbezésnek helye nincs, jogi út kizárva.

Minden pályázónk válogatott alkotása folyamatosan megjelenik

a www.hbtbag.hu honlapunkon. A kiíró a felhívásban foglaltaktól eltérhet, indokolt esetben felfüggesztheti, a pályázati feltételeket módosíthatja.

Eredményhirdetés: Évente a HBT hagyományos ?Családi ünnep? című rendezvényén. A végeredményt www.hbtbag.hu című honlapunkon is közöljük. A díjazottakat emailben is értesítjük.

  1. helyezett: oklevél + 5 000,-Ft.

    2.helyezett:  második, harmadik helyezett könyvjutalomban részesül.

A kiíró a változtatás jogát fenntartja. Várjuk kedves olvasóink észrevételeit is.

Szponzorizációt, tárgyjutalom – felajánlást szeretettel és szívesen fogadunk,

OTP számlaszámunk: OTP 11742166-20101701-00000000

Jelentkezési- és regisztrációs űrlap

Bag, 2016, augusztus 28.

Balázs Gusztáv HBT elnök sk.

Helytörténeti séták

A Helytörténeti Baráti Társulat, Alapszabályában megfogalmazott céljai elérésére helytörténeti sétákat szervez.

A részvétel kötetlen.

Gyülekezés, indulás

helye: Bag. Petőfi tér 1/a. Dózsa György Művelődési Otthon,

ideje: 2016, augusztus 28-án 14:00.

Érdeklődőket, résztvevőket szeretettel várjuk!

Elérhetőség:

HELYTÖRTÉNETI BARÁTI TÁRSULAT  

2 1 9 1 B a g, Malom u. 14.

06-28-408-369

36-30-314-2492

e-mail: b.gusztav@freemail.hu

www.hbtbag.hu

Balázs Gusztáv HBT elnök sk.