1 %

A

Helytörténeti Baráti Társulat

köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti

közhasznú céljai megvalósításához:

-Felkutatása /falukutatás/, megóvása és gyarapítása a község történelmi, építészeti, természeti értékeinek, és azok közkincsé tétele.

-A község polgárainak – azok közül is főként az ifjúságának – a község szeretetére nevelése.

– A Bagról elszármazottakkal kapcsolat kiépítése és tartása.

– Közreműködés a község szépítésében, a környezet és természetvédelem hatékonyabbá tételében.

-A sport és közművelődési lehetőségek elősegítése a Társulat tagjai számára.

Kérjük, hogy amennyiben céljainkat fontosnak és támogatandónak ítéli, adóbevallásakor a társadalmi szervezetek javára adható 1%-át, ajánlja nekünk!

–x?Téglalap alakúra vágni!

_____________________________________________________________________

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT

A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL

A kedvezményezett adószáma:

1

9

1

8

1

9

4

3

1

1

3

A kedvezményezett neve: Helytörténeti Baráti Társulat

 ___________________________________________________________________

 A nyilatkozatot tegye egy olyan szabványméretű borítékba, amely e (téglalap alakúra kivágott) lap méretét annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen.

A borítékon az Ön nevét, lakcímét, adóazonosító jelét kell feltüntetni!

Új esztendőben

Kongatom piros harangom, ifjú szívem kongatom,

?Elég volt az éjszakából! Álmodjunk már hajnalt végre!

Milliónyi kakas torka! kurjants, hajnalt hívogass!

Minden szívből, piros szívből kukorékold fel az égre!

Minden vándort útra küldj és minden csírát szólogass!?

Mécs László költőnk sorai adtak biztatást, újévi köszöntőm megírásához (mint már olyan sokszor), amikor a pisztrángok példája követésre vár. Újévet kezdünk és a ránk tornyosuló feladatoknak elfogadhatóan, hasznosan eleget kívánunk tenni, negyedszázados működésünket folytatni akarjuk. Társulatunk elkészítette 2016. évi tevékenységi tervét. Jóakaratú teljesítését, tagjaink gyümölcsöző tenni akarása, hozzájárulása valósítja meg.