Szent István király ünnepén

Istennek hála, 2013-ban is megtarthattuk egyházi, állami ünnepünket, Szent István király ünnepét. Őseink tiszteletére Társulatunk hagyományosan ? a községünk írásos emlékkének 600 éves évfordulójára általunk emelt emlékműnél, a Turulszobornál – tartott koszorúzási ünnepséget.

XI. Ince pápa (1686 novemberében) ? Buda visszafoglalása emlékére – szeptember 2-ára helyezte és az egész Egyházra  kiterjesztette ünnepét. Szent István királyt ma, mint Magyarország védőszentjét és államalapítóját augusztus 20-án ünnepeljük. Géza fejedelem (az Árpád nemzetség tagja) Vajk apja már a kereszténység felé fordult. Fiát, Vajkot 973 vagy 974-ben megkereszteltette, aki István nevet kapott. Kizárta a trón örökléséből Koppányt és termetre ugyan kicsiny, de jellemben, helytállásban kiemelkedő fiát, Istvánt jelölte utódjául. Annak érdekében, hogy a kereszténység felvételét, a nyugati orientációt biztosítsa, házának hatalmát megszilárdítsa, és fia képzését előmozdítsa meghívta Adalbert püspököt Prágából udvarába. István és Gizella 995-ben házasságot kötött. Géza halála után István, akiben a keresztény szellem, vallásos világnézet már szilárd gyökeret vert – 997-ben ? átvette a hatalmat. Véres csatákat kellett vívnia az ellene felkelt belső és külső erőkkel. Megerősítette hatalmát. Kijelölte és biztosította a jövőbe vezető utat népének. Jogai megerősítéséért és a tejhatalom kieszközléséért Szilveszter pápához fordult, aki méltányolta kérését. Az 1000. év karácsonyán, Esztergomban Istvánt királlyá koronázták. Közel hetven éves korában, 1038-ban halt meg, Mária menybevitelének napján, akinek halála előtt felajánlotta országát. László király – uralkodása idején, 1083. augusztus 20-án – pápai engedéllyel oltárra emeltette.

Fogadott búcsú

Az idén is megtartottuk községünk fogadott búcsúját. Az ünnepi misét plébánosunk, Karácsondi Mihály Atya celebrálta. A ?Felsőtemplom? padsorai megteltek hívőkkel, akik buszokkal, autókkal, vonattal és az időben beköszöntő processzióval (gyalog) érkeztek a kegytemplomba. Voltak, akik hazafelé is vállalták a megtisztelő és teljesítésre méltó zarándok utat. Képeink a csodálatos ?Mária Út? falunk felé közelítő szakaszain készültek.

A “Vissza út” kezdetén

Ahonnan már haza láthattunk

 

“XI. Lecsót a keceléből”

Nagy örömmel vettünk részt a GKRTE mai szakmai konferenciáján, a Bajza Lenke Általános Iskola aulájában Zsámbokon, amelyet a ?XI. Lecsót a keceléből? című, kulturális turisztikai hagyományőrző fesztivál keretében rendeztek. A falusi turizmus szolgáltatásai (kínálata) és minőségi követelményei (napraforgós Nemzeti Tanúsító Védjegy) szerepeltek napirenden.

A sikeres konferenciát sikeres megvalósítás példázta.