VIRTVTE VINCES

A Gödöllői Perjelség és a Gödöllői Premontrei Öregdiákok Egyesülete meghívására ünnepi találkozó és közgyűlés részesei voltunk azokkal a tanárokkal, régi és új diákjaival, hozzátartozóikkal, akiket összeköt a Premontrei Rend tisztelete, a Gimnázium és Nevelőintézet szelleme, az iskolaévek alatt kifejlődött barátság és szeretet.

Az ünnepség, a program az érvényes jogszabályok szerint történt. A résztvevők a Premontrei templom bejáratánál gyülekeztek. A szentmisét Ullmannn Péter Ágoston O.Praem. perjel Atya celebrálta. Szentbeszédet Eördög László O. Praem. elnök mondott.

Az éves beszámolót Várady-Brenner András főtitkár tartotta, amit alapítványi illetve ellenőrző bizottsági kiegészítő jelentés követett. A beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. A hivatalos beszámoló után a jubiláló évfolyamok felelőseinek beszámolói következtek. Közben már az új, jubiláló ?öregdiákok? képviselői is megjelentek (köztük Könczöl Katalin Bagról), a biztató, jó hírnévhez illő életükről, eredményeikről szóló beszámolóikkal. Ugyancsak meghallgattuk a nagyváradi, kassai, budafoki társszervezetek képviselőinek beszámolóit.

Az ünnepséget, elhunyt gimnáziumi tanáraink, diáktársaink emlékére ? Bagról Katona János, Balázs Vendel, Palya Lajos, Boda Sándor – közel a lerombolt, volt hősi emlékmű helyén állított, kopjafás emlékműnél koszorúzással folytattuk. Közös ebéd, hosszú, mégis vég nélküli beszélgetés következett az aulában, hiszen annyi emlék tódul évek multával?Mégis be kellett fejezni! Természetesen, meglátogattuk a rendi temetőt is, ahol koszorúztunk.