1951-ben, együtt nem éretségizhettünk

Norbert Atyánk,

Tekints le ránk,

Áld meg fehér családod?

 

A Gödöllői Perjelség és a Gödöllői Premontrei Öregdiákok Egyesülete meghívására ? akik megtehették – a régi és a mai iskola tanárai, diákjai, hozzátartozóik, és akiket összeköt a Premontrei Rend tisztelete, a Gimnázium és Nevelőintézet szelleme, az iskolaévek alatt kifejlődött barátság és szeretet, június 9-én részt vettek a Szent Norbert tiszteletére rendezett, hagyományos ünnepi találkozón és az azt követő közgyűlésen. Mi, akik megtehettük – 1950-ben (utolsó évben) szétszélesztve, 1951-ben, együtt, nem érettségizhettünk – az ?Alma Mater? magához ölelő karjaiba visszatérhettünk: Balázs Gusztáv, Czibulka Gyula, Flettner Gyula, Gábor Gyula, Homoki László, Krisár Miklós, Kőrösfői László, Markó József, Petrás Győző, Sándor Erzsébet, Stomfai Ágoston.

Üdvözlégy, örökké áldott légy Oltáriszentségben lakó Jézus!

A mi templomaink nem csupán egyszerű imádkozóhelyek, hanem az oltár szentségházában Jézus Krisztus a kenyér színe alatt valóságban és lényegileg jelen van , hogy mindig közöttünk legyen, imáinkat és könyörgéseinket elfogadja, kegyelmeit kiossza és lelkünk tápláléka legyen.

(Zsasskovszky Ferenc és Endre: Ima- és énekkönyv. Eger. 1940.)

Fotók: Fehér János és Fehér Viktor

Mandalaszínező rajzkiállítás

Galgamenti Népfőiskola meghívására részt vettünk (Galgahévíz, június 5.) tanévi évzáró rendezvényükön. Az ünnepségen Nagy Andrea mérnöktanár, népfőiskolai titkár megnyitotta az általuk kiadott mandalaszínező naptárból beküldött rajzokból készült kiállítást. A mandalakészítésről, a pályázatra beküldött rajzok értékeléséről Paraszkay Sára nevelés-lélektani szakpszichológus tájékoztatta a megjelenteket. A pályázók jutalomban részesültek.

Nemzeti összetartozás napja

A Nemzeti összetartozás napja alkalmából (hétfőn) a Szinkron Nyugdíjas Egyesület,

a Bagi Fc Sport Egyesület és a Bagi Polgárőr Egyesület ünnepi összejövetelt szervezett a Szent András utca és a Temető utca találkozásánál. Az ünnep alkalmából a három egyesület emlékül Kettős keresztet állított. Az ünnepi, egyben avató beszédet Mezőfi Ferenc tartotta. Antal Ádám, Sajó Sándor ?Magyarnak lenni? című versét szavalta. Az emlékművet Karácsondi Mihály plébános úr áldotta meg. Az ünnepség a Himnusz és a Székely Himnusz hangjaival zárult.

1951-ben együtt érettségiztünk

Az 1951-ben együtt érettségiztünk

Hatvanegy éve együtt érettségizett diáktársaimmal, a volt osztálytermünkben találkoztunk. Az osztályfőnöki órát helyettesítőként fáradhatatlan osztálytársunk tartotta. A harminchárom tanuló közül sokan de igazoltan hiányoztak. Bagiak közül Katona József, Nagy Sándor, Kovács Sándor,.. Természetesen mindenki felelt. ?Csengetés? után a kopjafánál és iskola névadójának szobránál, helyeztük el virágainkat, koszorúnkat, emlékeztünk elődeinkre, jótevőinkre, a történésekre. Végül szabadfoglalkozás következett majd búcsúzás a legközelebbi találkozás reményében.

A Gomolyfelhővár

A Könyvhétre megjelenik tagtársunk ötödik önálló mesekönyve. Balázs Gusztávné, Polgár Jutka június 9-én 17 órától dedikálja az új mesekönyvét, amelynek címe: A Gomolyfelhővár.

Helyszín: Budapest, Vörösmarty tér. ALTERRA Kiadó standja.

A mesekönyv, könyvesboltokban megvásárolható, megjelenését a HBT is támogatta.