A város fényei köszöntötték…

Az Olvasókörök tegnap tartották programjuk negyedik fordulóját. Az érdeklődés a könyvek, az olvasás iránt változatlanul megnyilvánult. A megjelentek természetesen a szépirodalom köréből történetek, mesék hallgatására voltak a legfogékonyabbak. Tanítóik a tartalom, a kifejezésmód értelmezésében rejlő értékek felismerésére, befogadására és kifejezésére, különböző módszerekkel késztették tanulóikat. Rajzolják le a mese fő alakjait, milyen tulajdonsággal rendelkeznek a szereplők és sorolhatnám a feladatokat, amelyekre az asztal körül ülő csoportok, közös vagy egyéni megfogalmazással versenyezve válaszolhattak.Megerősíthették vagy elvethették az első hallásra, olvasásra, a szerző által keltett élményeket, ismereteket.

Ugyancsak ezt a célt szolgálták azok a kérdések, amelyeket egy író-olvasó találkozón a szerző felé feltehetnek. A legszorgalmasabb résztvevők könyvjutalomban részesültek.

 

Harmatcseppek

A Fejér Megyei Hírlap tudósít Fehér Viktor, társulatunk tagjának, honlapunk Web mesterének, Székesfehérváron az Aranybulla Könyvtárban, 2012. március 27-én megnyitott, második, önálló fotókiállításáról. A kiállítást, amelynek címe: Lányok a meccsen (Életképek a pálya széléről), Simon József a Köfém Művelődési Házának igazgatója nyitotta meg. Az április közepéig tartó tárlaton az ALCOA női kézilabda csapatának játék közbeni történéseit tárja látogatói elé, amelyekből a csapat két éves küzdelmeinek pillanataival ismerteti meg nézőit, hívja szurkolóit a mérkőzésekre.
Reméljük, kiállítása hamarosan Bagra is elérkezik

Honismerti nap

A Honismereti Szövetség, a Budapesti Honismereti Társaság és az Érdy János Honismereti Egyesület Pest Megye ?Honismeret napja? alkalmából (emlékezve Bél Mátyás Magyarország helytörténeti kutatásának értékeire), március 24.-ére ?Helytörténeti felolvasó ülés?-re hívta Társulatunkat. Az ülés helyszíne a Magyar Nemzeti Múzeum Apponyi terme volt. A rendezvényen, a közelmúltban ? Pest megyében, Budapesten és a határainkon túl ? megjelent (vagy készülőben lévő) helytörténeti munkák ismertetésére került sor. Az ülésen, a Helytörténeti Baráti Társulat részéről Nagy Jenőné és Balázs Gusztáv vett részt.

Az előadások után, a szünetekben mód nyílt a személyes konzultációkra, munkakapcsolatok felvételére, kérdések-válaszok, tervek (Galgaparti tanulmányút) egyeztetésére. Megismerhettük Gavlik István urat, a Kossuth Szövetség örökös tiszteletbeli elnökét, aki ?Kossuth Lajos, a díszpolgár? c. előadásában említette településünket, amelyről fejezetet ír készülő könyvében. 

 

Teleki Pál és családja

A mai napon Dr. Fábri Mihály tanár úr vetített képes előadása hangzott el, a HBT keretén belül működő BAGI NÉPFŐISKOLA és a Falufejlesztési Kör együttes előadásán. A Teleki Pál Egyesületnek elnöke szakmai és egyesületi elvárásoknak, megfelelően készült fel, teljesítette vállalását. Tények, alkotások és összefüggések birtokában mutatta be Teleki Pál családjának történetét, amely bár egyedi, mégis illeszkedett a népes Teleki család magyar társadalomban és művelődésben elfoglalt történetéhez.

Öregdiák óra

A Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Öregdiákok Egyesülete március 14-én 10 óra 30 percre hívott meg kis beszélgetésre, előadások (?osztályfőnöki óra?) tartására olyan öregdiák társakat, akik életükkel, munkájukkal, elért eredményeikkel példát adhatnak, elismerést szereztek szakmájukban, környezetükben, útravalót, segítséget nyújthatnak a mai fiataloknak.

Gerle Ervin, Tasnádi Lajos osztálytársaimmal magam is részese voltam e hagyomány folytatásának.

Nemzeti ünnepünk

Vándor megállj! tekints szét e mezőn!

Honvédeink itt küzdöttek a jogért,

S itt nyugszanak, kik vért és életet

Áldoztak a honért.

(Degré Alajos)

A Helytörténeti Baráti Társulat – hagyományaihoz híven – a mai napon is megemlékezést tartott Bagon, az őseik emlékére általuk emelt, ?Bag 600 éves? emlékműnél (Turulszobornál). A himnusz éneklése után Balázs Gusztáv a HBT elnöke tartott ünnepi beszédet. Néhai Dr. Balázs József kutatásai alapján felidézte a 1848-as szabadságharc helyi történéseit, örök értékű törekvéseit, amelyekre emlékeztetést, követését a HBT feladatául hagyta.

Befejezésül a Kossúth Lajos azt üzente, majd Pap-Váry Elemérné: Hiszek egy? kezdetű dalok éneklése közben Hőnig Antal és Sima József koszorúzott.

 

Mária Út

Az Apostolok szállásán, március 8-án, az esti szentmise után, az érdeklődők népes tábora gyülekezett, hogy részt vegyen a Mária Út Közhasznú Egyesület bemutatóján. A bemutatót Katona Ildikó és Katona Pál az egyesület koordinátorai nyitották meg. Megnyitó beszédükben ismertették az egyesület célkitűzéseit eddig elért eredményeiket, tapasztalataikat, amelyeket két ?szomszédvár? a gödöllői illetve a mátrai partnerek kiegészítő tájékoztatója követett.

Ezután bemutatták az erdélyi partner egyesület – Csíksomlyótól Máriacellig tett zarándokútjukról készített ? kisfilmjét, amelynek képsoraiban bagi helyszínek és az Őket fogadó személyek is felismerhetőek voltak A bemutató Karácsondi Mihály plébános úr a zarándok utak támogató ajánlásaival, végül közös imával zárult.

Házassági szerepek a 21. században

A korábbi népfőiskolai előadás témája a Nagyhét, a Húsvét ünnepkörével kapcsolatos ismeretek, hagyományok ápolása kérdései-feleletei tárgyalása után, tegnap a kitűnően felkészült előadó, Pintérné Tóth Katalin teológus hallgató előadását hallgathattuk. Előadásának címe: Házassági szerepek a 21. században. Előadása illeszkedett a hitbeli elmélyülés időszakához, tavaszi előadás-sorozatunk program vállalásához, Magyarország fennmaradását évezredeken-át biztosító, egyik szilárd megtartó erő, a család intézménye megerősítéséhez. Korábban (60-70 évvel ezelőtt) sokan azt tartották, hogy a jó házasságot csak az ásó-kapa-nagyharang választhatta szét, a jó házasság holtomiglan-holtodiglan tart.

A későbbi időben ?sajnálatosan, de kellő meggyőződés nélkül – mintha már az idősebbek is ?megértőbbek? lennének (nők munkába állása, emancipáció, stb.) a válások megítélésében.

Mi az, ami ezt a nagy változást elindította? Média, tudatmódosítás, szabadosság, jólét, …

A reménytelenség? A kérdések sora válaszra vár.

Hogyan lehet a remény útjára visszatérni?

Akik ott voltak hallhatták, később az ?Egres?-ben részletesen is megjelentetjük.

Fúj a szél! Fúj a szél! Kinek fúj a szél?

A HBT ?V. Galgaparti mesék? c. hagyományos ? de mindig új elemekkel gazdagodó ? rendezvényének olvasóköre, március 2-án tartotta programjának harmadik fordulóját.

Erre az alkalomra ki-ki egy ajánlott könyv, mese szereplőjéről beszélt, készítet síkbábút.

A felolvasás, mesemondás (hallgatása), a játékos szereposztás, párbeszéd gyakorlatok egymást követték. Észre sem vették, szinte átélték.