Tanulmányúton a Teleki Pál Egyesületnél

Tanulmányúton a Teleki Pál Egyesületnél.

Januárban elkezdődtek a civilszervezetek éves beszámoló közgyűlései. Vendégként vettem részt a Teleki Pál Egyesület január 28-án tartott közgyűlésén, Gödöllőn a Premontrei Szent Norbert Gimnázium aulájában. Az aula megtelt a résztvevőkkel. Az események a kiadott program szerint követték egymást. Méltó volt az egyesület névadójának tudományos és társadalomszervezői munkássága megismertetéséhez. Ezt bizonyították az előadók, kitüntetettek és ezt sugározta unokája, Teleki Géza előadása valamint – az egyesület által közre adott, 2011. évi – évkönyve is.

Rendhagyó irodalomóra

Egyedülálló pedagógiai és művészeti komplex tanulási formák elterjesztése az Aszód Város Könyvtára és Partnerei szervezésében címmel, rendhagyó irodalomórára került sor január 19-én, az Aszód Város Könyvtára és Művelődés Háza gyermekkönyvtári részlegében.

Az órára érkező vendégeket Nagy Judit könyvtáros fogadta. Előbb az óraadó Polgár Jutka meseíró, majd kellő időben a partner, NNÁI Koren István Tagiskola (Domony) tanítói, tanulói is megérkeztek, Jusztingerné Káré Szilvia igazgató vezetésével. A rendhagyó irodalomórát író-olvasó találkozót, Nagy Judit, a házigazda pontosan 14. 00 órakor nyitotta meg, köszöntötte a megjelenteket. Bevezetőjében szólt a könyvek és az olvasás irodalmi, szakmai ismeretekben való elmélyülésben, tanulásban betöltött szerepéről. Bemutatta könyvtárát, az aktuális író?olvasó találkozó résztvevőit és átadta a szót a meghívott meseírónak.

Polgár Jutka – lévén pedagógus, bagi lakos – rövid bemutatkozás, kérdések-válaszok után könnyen szót értett hallgatóságával, amit meséi történéseinek Galga parti helyszínei is megkönnyítettek.

Észre sem vették és máris a néhai aszódi vásár kellős közepébe értek. Azt a vásárt, vásárnépet látni kellett volna. Marci királyfit nem lehetett lebeszélni úti tervéről. Továbbhaladt csapatával a Görbe-dűlőn át Diósberek felé. Ma azt hinnénk, hogy hamar odaértek, ám az akkori időben történt események – ha a könyvet elolvassuk ? rájövünk, hogy rengeteg akadály állta az útjukat, nem volt könnyű oda eljutni, hiszen nekik is három napnál tovább tartott az út. Az akadályokat legyőzve Marciék mégis eljutottak őseik Diósberki királyi kastélyába, ahol már várta őket, a mese fonalát szövő Hírnök

A program második felében a gyerekek bevonásával ?Sétabot, Egérke és a sajt? címmel egy új mese született. A rendezvény befejezése előtt a meseíró az új mese tartalmát ügyesen megfogalmazó Tomis Mátét a ?A varázspalást? című mesekönyvével jutalmazta.

Népfőiskolai emlékeztető (Volter Domonkos)

Mécs László:

MAGYAROK

Van fokosunk, csont ? álló, kőkemény,
Magyar csárdában magyar koponyát
Zúz csak vele az igazi legény.

Van haragunk, hegy ? seprő fergeteg,
de csak ha magyar erdőt tördelünk
– s ha idegent: szellő lesz, gyermeteg.

Volt híres kardunk, védeni idegent,
Német sógornakvitam, sangvinem
– s hagytunk pusztúlni mindent idebent.

Titán ? csináló szép csodálatunk
Hérosszá ámul hitvány idegent
– s magyar lángészt epével itatunk.

Ó mit kapott Ady, a glóriás
dalnok? S mit kap ha Pestre jő
egy idegen mozi ? komédiás?

Jó tollunk dalhoz és meséhez ért
– s a magyar szívet szúr, mint istennyila,
magyar sorsot, ,múltat, munkást, vezért.

Van vendéglátás, legendás, csodás
S míg magyar gyomor átkokat korog,
Másoknak áll a magnum áldomás.

Évezred óta ez a virtusa,
Felötödölték s a magyar agyar
Magába mar, mígt tart a hír ? tusa.

Isten, mi volna ha e sok erő
Dunává folyna mint a kis folyók?
Ki volna gátnak állni vakmerő?

Ha a szúróst, mit oltalmára nyert,
Jó gazdaként sövényre hordaná:
Kifelé szúrjon, míg virul a kert???

1930

Olvasni jó, mesélni jó!

Napjainkban is igaz, hogy mindennapi életünk során az ismeretek, képességek helyes irányú megszerzése, felhasználása a művelődés, nélkülözhetetlen feltétele az emberi, a társadalomi haladásnak. A HBT ezért is vállalta egyik célkitűzésében, a témakörében való munkálkodását. Népfőiskolai, falufejlesztési és más tevékenységi területein tartott foglalkozásainak eredményei erről tanúskodnak. Munkálkodására való felkészülésében (ismeretek szerzésében, gyakorlatok, hagyományok elsajátításában, stb.) – többek között – fontos szerepet tölt be a szak- és szépirodalmi könyvek olvasása, a könyvekben foglaltak értelmezése, előadása, megvalósítása.
Az előbbi, “kapaszkodósávban” való haladással szemben, lejtmenetnek tűnik a meseolvasás, mesemondás, azonban azok ellentmondásainak értelmezése, jóakaró mondanivalóinak követése sem hiába való, megéri a fáradtságot.
Éves tevékenységi tervünk tavaszi programjaiban ezért több alkalommal találkozunk a magyar szak- és szépirodalom, valamint az olvasás és a könyv népszerűsítésével, amelyet a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (MASZRE) is támogat.

Adjon nekünk 1 % esélyt!

A Helytörténeti Baráti Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti
közhasznú céljai megvalósításához:

-Felkutatása /falukutatás/, megóvása és gyarapítása a község történelmi, építészeti, természeti értékeinek és azok közkincsé tétele.
-A község polgárainak – azok közül is főként az ifjúságának – a község szeretetére nevelése.
– A Bagról elszármazottakkal kapcsolat kiépítése és tartása.
– Közreműködés a község szépítésében, a környezet és természetvédelem hatékonyabbá tételében.
-A sport és közművelődési lehetőségek elősegítése a Társulat tagjai számára.

Kérjük, hogy amennyiben céljainkat fontosnak és támogatandónak ítéli, adóbevallásakor a társadalmi szervezetek javára adható 1%-át, ajánlja nekünk!

A szervezet neve: Helytörténeti Baráti Társulat

Adószáma: 19181943-1-13

Évnyitó

A mai napon együttes ülésen megnyitottuk a BAGI NÉPFŐISKOLA, tavaszi előadás sorozatát, illetve a havonkénti Falufejlesztési Kör foglalkozásait. Az évnyitó, az éves tevékenységi terv előterjesztésével kezdődött. Az előterjesztést Balázs Gusztáv HBT elnök tartotta, a már közzé tett ?2. Éti? alapján. Az ülésen tárgyalt és elfogadott terv helyszínei, időpontjai, rendezvényi adják a tevékenységünk várható kereteit, amelyeket a helyi értékek feltérképezése, bemutatása, a magyar szak- és szépirodalom, valamint az olvasás és a könyv-, a családbarát közgondolkodás népszerűsítése valamint településünk aktuális feladatainak teljesítése fog folyamatosan betölteni. Ezt vállaltuk és ezekről rendszeresen tájékoztatjuk a hatókörünkben élőket a hbtbag.hu internetes honlapunkon. Szeretettel várjuk a programjainkban a résztvevőket, érdeklődőket.