Adventi Koncert

F2712 v

A Szigetszentmiklósi Székely Miklós Városi Kórus hangversenye.

Ajándék a bagi Szent András templomban.

Élménycsere: Katona Pál diakónus Atyával.

F2717 v

F2716 2

F2714

Karácsondi Mihály plébános Atya mondott köszönetet a művészi és illő, karácsonyi ünnepet váró hangversenyért.

Miseszolgálat és hangverseny

DSCF2683 v.

F2685 v

A Stellaria Media Nőikar – élén Énok Nagy Levente karnagy vezetésével – illő miseszolgálattal és koncertjével járult hozzá Szent András tiszteletére emelt nagyközségünk ünnepi szentmiséje bemutatásához. Az ünnepi szentmise részt vevőinek magas fokú elismerését Karácsondi Mihály plébános úr fejezte ki és köszönte meg.

Mi a SZÖSZ?

DSCF2632 v

A szép számú, „Szülői Összefogás Szülőfalunkért” nevű szerveződés bemutatkozására, tevékenysége iránti érdeklődő ülésre megjelenteket, először Katonáné Kovács Erika levezető elnök köszöntötte.

DSCF2633

Palya Zoltán, fő szervező (alapító tag) a SZÖSZ nevében köszöntötte, majd a szerveződés alakulásáról, céljairól és az eddigi tevékenységéről tájékoztatta az egybegyűlteket.

DSCF2645 v

DSCF2641 v

Volterné Jamrik Éva a tenni valókhoz szükséges eszközöket, lehetőségeket ismertette.

DSCF2634

F2648 v

Férje, Volter János a szülői összefogás és a feladatok megvalósításának szükségességét tárta hallgatósága elé.