Miseszolgálat és hangverseny

DSCF2683 v.

F2685 v

A Stellaria Media Nőikar – élén Énok Nagy Levente karnagy vezetésével – illő miseszolgálattal és koncertjével járult hozzá Szent András tiszteletére emelt nagyközségünk ünnepi szentmiséje bemutatásához. Az ünnepi szentmise részt vevőinek magas fokú elismerését Karácsondi Mihály plébános úr fejezte ki és köszönte meg.

Mi a SZÖSZ?

DSCF2632 v

A szép számú, „Szülői Összefogás Szülőfalunkért” nevű szerveződés bemutatkozására, tevékenysége iránti érdeklődő ülésre megjelenteket, először Katonáné Kovács Erika levezető elnök köszöntötte.

DSCF2633

Palya Zoltán, fő szervező (alapító tag) a SZÖSZ nevében köszöntötte, majd a szerveződés alakulásáról, céljairól és az eddigi tevékenységéről tájékoztatta az egybegyűlteket.

DSCF2645 v

DSCF2641 v

Volterné Jamrik Éva a tenni valókhoz szükséges eszközöket, lehetőségeket ismertette.

DSCF2634

F2648 v

Férje, Volter János a szülői összefogás és a feladatok megvalósításának szükségességét tárta hallgatósága elé.

Nádaskai -Hagenlocher Díj ifj. Balázs Gusztávnak, a HBT rendes tagjának

Gi

A Magyar Országos Állatorvos Egyesület választmánya, a Nádaskay-Hagenlocher Díjat hosszú évek kihagyása után idén Balázs Gusztáv főszerkesztőnek adományozta, az Állatorvostudományi Egyetemet, annak oktatói tevékenységét, az oktatók, hallgatók mindennapjait bemutató sok éves színvonalas újságírói munkásságáért. (univet.hu)