BLOCK csoport

beolvasás005

Egy Kelet-Közép-Európai Képzőművészeti Csoport története 1990-től napjainkig műveik tükrében (Megjelent a Block Art Kulturális Egyesület kiadásában, 2017-ben.). A képzőművészeti antológia Katona Zoltán, a Helytörténeti Baráti Társulat tagja alkotásaiból is bemutat.

 

Bagi közlekedési csomópont

Bag Nagyközség Önkormányzata 2018. április 11-ére, lakossági fórumot hívott össze, az Iklad-Domony-Aszód-Bag elkerülő út, és a Bagi közlekedési csomópont fejlesztésére.

SCF2528

A lakosság élénk érdeklődéssel, észrevételeivel és javaslataival szolgált a meghívók segítségére.

Megbeszélésre szóló meghívó

A Helytörténeti Baráti Társulat keretében működő Falufejlesztési kör, meghívja Önöket az általa szervezett megbeszélésre. A megbeszélés tárgya, a helyi

Szentlászlói-,

         „Kassai”-,

Dózsa György nevű utak története.

Időpont: 2018, április 26. (Csütörtökön, 18. 00 órakor),

Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház.

Témavezető: Balázs Gusztáv

Az összejövetel nyitott, térítésmentesen látogatható. Rendezvényeink, a társulatunkba való belépésre is alkalmat nyújtanak. Szeretettel várjuk Vendégeinket, Barátainkat!

Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó egy százalékáról

A Helytörténeti Baráti Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti közhasznú céljai megvalósításához:

– Felkutatása /falukutatás/, megóvása és gyarapítása a község történelmi, építészeti, természeti értékeinek, és azok közkincsé tétele.

– A község polgárainak – azok közül is főként az ifjúságának – a község szeretetére nevelése.

– A Bagról elszármazottakkal kapcsolat kiépítése és tartása.

– Közreműködés a község szépítésében, a környezet és természetvédelem hatékonyabbá tételében.

-A sport és közművelődési lehetőségek elősegítése a Társulat tagjai számára.

Társadalmi szervezetek javára adható 1%-t (amennyiben céljainkat fontosnak és támogatandónak ítéli) ajánlja nekünk!

A szervezet neve: Helytörténeti Baráti Társulat

Adószáma: 19181943-1-13